هوتانه

وبلاگ تخصصی تاریخ ایران باستان

لیست پایان نامه های تاریخ ایران قبل از اسلام چند سال اخیر
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٢

مانی و شاهنشاهی ساسانی، مبانی چالش ها و همگرایی ها، رزیتا نظری ،1389 .

بررسی عملکرد دولت ساسانی در برخورد با مسیحیان ایران ، وحید زنوریان ،1389 .

نقش هخامنشیان در جنگهای پلوپونزی و تأثیر آن بر ساختار سیاسی،اجتماعی و اقتصادی هخامنشیان ،  علیرضا اسدی ، 1388.

هخامنشیان در مصر، محمد ملکی ،1388.

بهداشت وسلامت در ایران باستان،فرشته نگهبان پنیرانی ،1388.

بررسی تطبیقی اقدامات مؤسسین سلسله های ایران باستان،نعمت الله کاظمی ،1388.

پادشاهی پونت از شکل گیری تا سقوط ، سعید نیک روز ،1388.

نقش ارمنستان در روابط ایران و روم در عصر ساسانی ، پرویز حسین طلایی،1388.

بررسی چالش های اواخر عصر ساسانی، سینا عزیزی ،1388.

بررسی نظام سیاسی ساسانی بر اساس نظریه پاتریمونیال بوروکراتیک مارکس وبر، حمیدرضا پاشازانوس،1388 .

بررسی جغرافیای  تاریخی شمال شرقی ایران در دوره ساسانی ، یاسر ملک زاده ،1388.

 

 


comment نظرات ()
نام های ایرانی برای فرزندان پسر و دختر
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٧

کورش: محبوبترین نام ایرانی تنها پادشاه ایرانی که نامش در قرآن و تورات با نیکی و افتخار آمده است.

داریوش:  در اصل داریووهوشه بوده است. پادشاه بزرگ ایران زمین به معنای دارنده نیکی

شاپور: نام چند تن از پادشاهان ساسانی . شاپور اول پادشاهی که توانست سه امپراتور بزرگ روم را اسیر و به قتل برساند. شاپور دوم کسی که با 70 سال پادشاهی بیشترین دوره حکومت را در طول تاریخ ایران داشته است.

فرنه باز: از سپه سالاران به نام هخامنشی

فرانک : سیاه گوش ، نام مادر فریدون ، نام همسر بهرام گور ساسانی.

هوتانه: به یونانی اوتانس.اولین شخصی که درتاریخ ایران خواستار دموکراسی وضد حکومت استبدادی بود

سورنا: سردار رشید و پرآوازه ایرانی که با تنها ده هزار نفر توانست بیش از 60 هزار سپاه روم به رهبری کراسوس قاتل اسپارتاکوس را نابود سازد.

ارژنگ : به معنای  آرایش - کتاب مانی نقاش - دیوی که رستم در هفتخوان اورا کشت.

آریوبرزن: سردار دلیر و جاودان ایران زمین که دلاورانه در برابر اسکندر ملعون ایستادگی نمود.

چهرزاد : لقب هما دختر بهمن دراز دست است که سی سال پادشاهی کرد.

اردشیر: نام جند تن ازپادشاهان ایرانی به در اصل ارتخشثر بوده است.

فرهود : صداقت و راستی در دین.

اسپیتامس: رهبر قیام ایرانیان در برابر اسکندر وسلوکیان.

مهراب: نام پدر رودابه همسر زال پهلوان ایران زمین.

کارن: از خاندانهای مهم ایرانی

سورن: از خاندانهای مهم ایرانی

اسفندیار: پهلوان اسطوره ای و روئین تن ایران زمین

یوشیتا : پهلوانی از خاندان (( فریان )) نامی اوستائی.

آرتمیس: ملکه هالیکارنوس از ایالات تابع ایران و اولین دریاسالار زن در تاریخ ایران زمین.

کیومرث: در اصل گیومرته بوده به معنای زنده گویای میرا واولین پادشاه اساطیری ایران زمین.

هوشنگ: در اصل هئوشینگهه بوده به معنای کسی که خانه های خوب فراهم می سازد. اولین پادشاه پیشدادی محسوب می شود.

جمشید: در اصل یم  یا  یمه بوده است . پسوند شید به معنای درخشنده است .از پادشاهان اساطیری ایرانی وهندی.

فریدون: در اصل ثریتونه بوده است. پادشاهی که بر ضد ضحاک اهریمن به پا خاست وایران زمین را نجات بخشید.

ایرج: فرزند فریدون از پادشاهان به نام ایرانی در شاهنامه

منوچهر: از پادشاهان به نام شاهنامه واوستا

آرش: یکی از پهلوانان به نام ایرانی که با پرتاب تیری که جانش را در راه آن نهاد ومرز ایران را با توران مشخص ساخت جاودانه شد.

سام: جد رستم پهلوان به نام ایران زمین

سهراب : سرخ روی ، نام پسر رستم که در جنگ با رستم فرمانده سپاه تورانیان بود.

فرامرز: فرزند رستم پهلوان اساطیری ایران زمین

سیاوش: شاهزاده با عصمت ایرانی به معنای دارنده اسب سیاه

کیخسرو: از پادشاهان مشهور ایران در شاهنامه که نامش معنای خوشنامی دارد.

آتوسا:دختر کورش کبیر در اصل هئوتاسه به معنای دختری با پاهای فربه و زیبا بوده است.

ماندانا: دختر آستیاگس  و مادرکورش کبیر

پریسا: به یونانی پریساتیس و پروشات از ملکه های به نام ایران زمین

پوروشا: از اساطیر هندی - ایرانی

آرشام: جد داریوش بزرگ

کاساندانه: همسر باوفای کورش کبیر

میترادات: از سرداران ایرانی

رودابه: همسر زال از زنان شاهنامه

تهمینه: همسر رستم از زنان شاهنامه

آذرمیدخت: دختر خسرو پرویز از ملکه های دوره ساسانی و از معدود زنانی که به پادشاهی رسید.

پورنداخت: دختر خسروپرویز از معدود زنان ایرانی که به مقام پادشاهی رسید.

سیامک: فرزند ارشد کیومرث در شاهنامه

تهمورث: در اصل تخمه اورپه بوده است. پادشاه اساطیری ایران در شاهنامه

ناهید: آناهید ایزد بانوی با شخصیت بسیار برجسته که قدمتی بسیار طولانی وحتی پیش از زردشت دارد.

میترا : میترا یا مهر از ایزدان ایرانی که خدای پیمانها محسوب می شد.

بهرام: ورثرغنه یا بهرام از ایزدان ایرانی که نماد پیروزی ودلاوری بوده است.

سروش: از ایزدان ایرانی به معنای اطاعت ، فرمانبرداری وانضباط است.

اریامن: نام ایزد دوستی پیوند وآرامش ودرمان بخشی است.

پانته آ: همسر آبراداتس پادشاه شوش و زیباترین زن آسیا .داستان کورش وپانته آ اوج داستانهای عاشقانه ایرانی محسوب می شود وعصمت ومردانگی کورش کبیر را به خوبی نشان می دهد.

آریا رمنه : جد اعلای داریوش بزرگ

ارد: پادشاه اشکانی و شکست دهنده رومیان

مهرداد: نام چند تن از پادشاهان به نام اشکانی

تیرداد : از پادشاهان اشکانی

فرهاد: نام چند تن از پادشاهان اشکانی

اردوان : از پادشاهان اشکانی

بلاش: از پادشاهان اشکانی و جمع آوری کننده اوستای نابود شده توسط اسکندر

برزو : بلند قامت - پسر سهراب و نوه رستم دستان

خشایار : قهرمان ، نیرومند،مرد مردان - نام پسر داریوش کبیر هخامنشی

رکسانا: از شاهزاده خانم های دوره هخامنشی

انوشیروان: بزرگترین پادشاه ساسانی به معنای روان همیشه جاوید

مهران: از سرداران به نام عصر ساسانی

ماهیار: از بزرگان دوره ساسانی

ماهداد: از موبدان دوره ساسانی

ماهبود: ازمردان بزرگ دوره ساسانی

خورشیدچهر: نام یکی از پسران زردشت پیامبر

گودرز: از پادشاهان اشکانی و از پهلوانان شاهنامه

گیو: از مردان بزرگ دوره اشکانی و از پهلوانان شاهنامه

شاهین: از سرداران دلیر خسروپرویز پادشاه ساسانی

سرکش: از نوازندگان دوره ساسانی

باربد: از نوازندگان دوره ساسانی

بخت آفرید: از موبدان دوره ساسانی

بامداد : پگاه ، سپیده دم - نام پدر مزدک


بامشاد : کسی که در سحرگاهان شاد است - نوازنده مشهور دربار ساسانیان

ابرسام: وزیر اندیشمند اردشیراول پادشاه ساسانی

زامیاد : از روزهای  سه گانه دوره ساسانی

شیرین: همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی

هومان : به معنای نیک اندیش ، نام یکی از سرداران افراسیاب و نیز نام برادر پیران ویسه.

دینگ: از ملکه های مقتدر و مادر هرمزد سوم  و پیروز پادشاهان ساسانی

روزبه: از دانشمندان ایرانی

سوشا: هم خانواده سوشیانت ناجی دین زردشتی

مهرنوش : خورشید جاویدان - یکی از پسران اسفندیار که بدست فرامرز کشته شد.

کتایون : جهان بانو .دختر قیصر روم و مادر اسفندیار.

 راسا : هموارو صاف - نامی کردی

 


رامتین : آرامش تن - موسیقی دان عهد ساسانیان

 


رامش : فراغت ، آسودگی ، راحتی ، نام هیربد زردشتی

 

 

 

 

 


comment نظرات ()
فیلم سیصد دروغی شرم آور
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٥

اولین باری که فیلم سیصد را نگاه کردم تا چند روز از شدت ناراحتی نخوابیدم. حس احترام به گذشته پر افتخار ایران و فرهنگ با فر و شکوه این سرزمین اهورایی لحظه ای رهایم نمی کرد. برای همین بر خود واجب می دانم به عنوان یک تحصیلکرده تاریخ ایران باستان که درس های بسیاری از محضر اساتید بزرگ ایران زمین مرحوم استاد دکتر عزیزالله بیات ، استاد دکتر روزبه زرین کوب ، استاد رضا شعبانی و ... فرا گرفته ام واندوخته های ناچیز ذهنی خودم ذهن هم وطنانم را روشن بسازم. در صحنه هایی از فیلم زنان ایرانی به صورت برهنه و شرم آوری نشان داده می شوند ؛کدام چشم بینایی تا کنون زن ایرانی را بر روی سنگ نگاره های ایران باستان برهنه نشان داده است؟ هرودوت ، توسیدید، کسنفون و ... که نماد مورخان غربی می باشند همیشه ودر همه جا از شرم وحیای زنان ایرانی و تعصب مردان ایرانی گفته اند پس چگونه است که فیلم سازان غربی به خود اجازه می دهند که چنین مهملاتی را سرهم کنند؟ در صحنه های گوناگون فیلم خشایار شا شاه نکوروی وزیبا اندام ایرانی به صورت غولی سیاه چرده به نمایش در می آید ! مگر همین مورخان غربی بارها وبارها ننوشته اند و در جای جای تاریخ ثبت نشده است که خشایار شا از زیباترین مردان روزگار بوده است. کدام عقل سلیم باور می کند سپاه نیرومند ایران که در این جنگ پیروز مندانه دوبار آتن مرکز یونان را تصرف کرد و خبر پیروزی از سوی پیکی به اردوان عموی خشایار شا که جانشین وی در ایران بود نوشته شد وجشنی به همین مناسبت در ایران برگزار شد در برابر سیصد نفر اینگونه ناتوان باشد و سپاه یونان که از ترس به جزیره دیگر پناه برده بود چگونه توانست سپاه هخامنشی را شکست دهد. خود عدد سیصد دروغی دیگر است تا آنجا که در تاریخ نوشته شده است تعداد سپاه لیونیداس شاه اسپارت سه هزار نفر بوده است و از تنگه باریکی محافظت می کرده اند. شلاق زدن خشایار شا بر رود هلسپونت دروغ دیگر از این دست است مگر نه این که در دین زرتشتی آب مقدس شمرده می شد و حتی انداختن آب دهان در درون آب گناه شمرده می شد پس چگونه فیلم سازان غربی اینگونه دروغ می گویند. دروغهایی از این دست در فیلم فراوان دیده می شود و جای بسی تأسف برای فیلم سازان و کارگردانان ما که ناتوان از ساخت فیلمی در رابطه با تاریخ ایران باستانند. 

 


comment نظرات ()
کتیبه حرمسرادر تخت جمشید(DPF)
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٤
کتیبه xpf(خشایارشادرپرسپولیس):این کتیبه دوزبانه (فارسی باستان واکدی ) است.متن فارسی باستان آن حاوی48سطر ومشتمل است بر:ستایش اهورامزدامعرفی خشایارشا،ذکری ازداریوش پدر خشایار شا وگشتاسب ،جد وی ، یادآوری اینکه داریوش ازمیان فرزندانش،خشایارشا رابه عنوان شاه برگزیده است ودر پایان دعا به درگاه اهورامزدا.
 
ترجمه متن:
 
بند 1.اهورا مزدا خدای بزرگ است،که این زمین را آفرید،که این آسمان را اآفرید،که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید،که خشایار شا را شاه کرد.یک شاه از بسیاری ،یک فرمانروا از بسیاری.
بند2.منم خشایار شا، شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه کشورهای مردم گوناگون،شاه دراین زمین بزرگ ودور ودراز،پسر داریوش هخامنشی.
بند3.خشایارشا می گوید:پدر من داریوش،پدر داریوش ویشتاسب بود.پدر ویشتاسب ارشام بود.هم ویشتاسب وهم ارشام هردو در ان هنگام زنده بودند.اهورامزدا را کام چنین بود که پدر من داریوش را در این زمین شا کرد.چون داریوش شاه شد(بناهای 9باشکوه ساخت.
بند4.خشایار شا می گوید:داریوش را پسران دیگری بودند.همان گونه که کام اهورا مزدا بودپدر من داریوش پس از خود مرا بزرگتری کرد.هنگامی که پدرم از تخت رفت،من به خواست اهورامزدا به جای پدرم شاه شدم.هنگامی که من شاه شدمع(بناهای)
بسیار باشکوه ساختم.من آنچه راکه پدرم کرده پاییدم وکارهای دیگری به آن افزودم.همه انچه راکه من ساختم وپدرم ساخت،به خواست اهورامزدا کردیم.
 
بند5.اهورامزدا مرا وشهریاری مراوکارهایی کرده ام بپایادوآنچه راپدرم ساخته است بپایاد.

comment نظرات ()
کتاب فرهنگ تطبیقی گویش کردی ایلامی با زبان ایرانی میانه(پهلوی اشکانی وپهلوی ساسا
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥

یکی از کتابهای جدید انتشار یافته در ارتباط با زبانهای باستانی ایران که  بنده پس از بیان تاریخچه مختصری از تاریخ و زبان استان ایلام قبل از اسلام با استفاده از منابع گوناگون به تطبیق گویش کنونی کردی ایلامی با زبانهای پهلوی اشکانی و ساسانی پرداخته ام و در پایان نتایج به دست آمده را  با ریشه شناسی زبانها بیان نموده ام.

نمای جلد کتاب

مشخصان نشر: 

 فرهنگ تطبیقی گویش کردی ایلامی با زبان ایرانی میانه ( پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی) به انضمام تاریخ و زبان استان ایلام قبل از اسلام. علیرضا اسدی.ایلام:انتشارات جوهر حیات،1391.


comment نظرات ()
کتیبه خشایار شا در وان ترکیه
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٥
شهر کردنشین وان در پنج کیلومتری شرق دریاچه‌ای به همین نام در آناتولی شرقی (ارمنستان پیشین و ترکیه امروزی) قرار دارد. ناحیه‌ای که این شهر در آن واقع شده، دره‌ای سرسبز و حاصل‌خیز به طول تقریبی بیست و عرض شش کیلومتر است که از کوهستان‌های بلند پیرامون سیراب می‌شود. خط راه‌آهن تهران- استانبول نیز از همین دره و از شمال شهر وان عبور می‌کند و در حاشیه دریاچه به پایان می‌رسد. در اینجا، قطار و یا محموله آن سوار کشتی‌های بزرگی می‌شود تا در آن سوی دریاچه بر روی ادامه خط آهن قرار گیرد. ناحیه وان همچنین به سبب گربه‌های سپیدِ زیبا و معروفش که چشمانی دورنگ دارند، شهرتی جهانی دارد.

شهر وان و دشت‌های پیرامون آن، کهن‌ترین استقرارگاه کشور باستانی «اوروآتری» Uruatri ( در فارسی باستان: «اَرمـیـنَـه Arminah/ ارمنیه، در بابلی و آشوری: «اورارتو» Urarto) بوده است. این شهر و دریاچه در زبان اورارتویی با نام‌های «بـیـائـیـنـی» Biaini و «نائیری» Nairi  شناخته می‌شده و شهر قلعه‌مانند «توشپا» Toushapa/ Tospa پایتخت اورارتوییان در سده‌های نخستین هزاره یکم پیش از میلاد نیز در همین ناحیه بوده است. بازمانده بناها و آثار اورارتویی توشپا، در قلعه و تپه‌هایی در غرب شهر امروزی وان (که به نام «وان قدیم» خوانده می‌شوند) و در فاصله دو کیلومتری از کرانه دریاچه، همچنان برجای مانده است.

کشور اورارتو همواره از سوی آشوریان در معرض تاخت و تاز بوده است. کتیبه‌ و نگارکندی از شلمنصر سوم حاکی از حمله او به این شهر، کشتار اهالی، خونین کردن کوهستان‌ها، سوزاندن شهرها و برافراشتن میل‌هایی از سر انسان‌هاست.  
ارمنیه یا اورارتو، یکی از سرزمین‌های تابعه حکومت مرکزی ایران در زمان شاهنشاهی هخامنشی بوده و در آنجا، خط، زبان، ادیان و پرستش خدایان سه‌گانه ایران هخامنشی (اهورامزدا، میترا و آناهیتا) در کنار سه خدای بزرگ اورارتویی: «خالدی» Khaldi، «تِـئـیـشِـبـا» Teisheba و «شیوینی» Shivini رواج داشته است.
در «وان قدیم»، آثاری از دوره‌های گوناگون تاریخی دیده می‌شود که شامل دژ، گورستان، آرامگاه، برج، مناره، کاخ، کلیسا، مسجد و سنگ‌نبشته‌های متعدد اورارتویی و آشوری است. بسیاری از اشیای باستانی یافت‌شده در کاوش‌های منطقه، در موزه وان و نیز در موزه باستان‌شناسی شهر ارزروم نگهداری می‌شوند.
در ناحیه مهم و باستانی وان، بجز کتیبه‌های اورارتویی و آشوری، یک سنگ‌نوشته از خشیارشا شاه، چهارمین پادشاه هخامنشی و فرزند داریوش بزرگ وجود دارد. این کتیبه در سینه‌کش صخره‌ای دست نیافتنی و در زیر قلعه بزرگ اورارتویی (واقع در میانه دو بخش جدید و قدیم وان) و با ارتفاع تقریبی بیست متر از سطح زمین جای دارد. از طریق پلکانی سنگی که بسوی قلعه می‌رود، می‌توان بیشتر به این اثر نزدیک شد. در این کتیبه، برخلاف کتیبه شلمنصر سوم، هیچ نشانی از خشونت و رفتارهای قهرآمیز وجود ندارد و مانند دیگر کتیبه‌های هخامنشی از «خوشبختی مردم» سخن رفته است.
کتیبه خشیارشا (با شناسه XV)، اندازه‌ای در حدود 2 در 4 متر دارد و در سه ستون نوشته شده است. ستون سمت چپ (از دید بیننده) که پهن‌تر از دو ستون دیگر است با 92 واژه و 577 حرف، به خط و زبان فارسی باستان، ستون میانی به خط و زبان عیلامی/ ایلامی، و ستون سمت راست به خط و زبان اکدی/ بابلی نو نوشته شده است. هر ستون از 27 سطر تشکیل شده و متن‌های عیلامی و اکدی، ترجمان تقریباً برابر متن فارسی باستان همین کتیبه است. این سنگ‌نگاره برخلاف نمونه مشابه خود در گنج دره همدان، بدون در یا روپوش بوده اما از نظر میزان فرسایش در وضعیت مطلوبی قرار دارد و به ویژه متن فارسی باستان آن کاملاً سالم و خوانا باقی مانده است.
مضمون کتیبه هخامنشی وان، همانند چندین کتیبه دیگر از خشیارشا و داریوش است. جز آنکه در اواخر آن، خشیارشا بازگو می‌کند که ایده و آغاز ساخت این اثر متعلق به پدرش بوده است و او آنرا به پایان رسانده است.
 
ترجمه سنگ‌نبشته خشیارشا شاه در وان (XV)
 
«خدای بزرگ است اهورامزدا، که بزرگ‌ترین خدایان است، که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که خوشبختی را برای مردم آفرید، که خْـشَـیارشا (حرف‌نوشت: خَـ شَـ یَـ ـا رَ شَـ ـا) را شاه کرد. تکِ بسیاری شاه (متن اصلی: اَئـیـوَم پَـرونـام خْـشـایَـثْـ‌یَـم)، تکِ بسیاری فرمانروا.
من خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین‌هایی با بسیار مردمان (خْـشـایَـثْـیَـه دَهْـیـونـام پَـرو زَنـانـام)، شاه بر این زمینِ بزرگ و بس دور. پسر داریوش شاه، هخامنشی.
گوید خشیارشا شاه: داریوش شاه که مرا پدر بود، به خواست اهورامزدا بسا بهترین‌ها بکرد و فرمان کندن (کَـنْـتَـنَـئـی) اینجا را بداد، جایی که نپشته‌ای (دیـپـیـم) ننوشت. پسانگاه، من فرمان نبشتن این نپشته را دادم. اهورامزدا بپایاد با دیگر خدایان (بَـگَـئـیـبـیـش)، مرا و شهریاری مرا و آنچه که کرده‌ام».
 

comment نظرات ()
منشور حقوق بشر کورش بزرگ
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳
منشور حقوق بشر کورش بزرگ موسوم به استوانه کورش استوانه‌ای سفالین است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد به فرمان کورش دوم هخامنشی شاهنشاه ایران ساخته شده و دور تا دور آن مجموعه‌ای از سخنان و دستورات شاهنشاه به خط میخی بابلی نقش گردیده است. این استوانه که به عنوان «اولین منشور حقوق بشر» در جهان شناخته می‌شدر حدود سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۸۷۹-۱۸۸۲) به هنگام کاوشهای باستان‌شناسی در بابل در میان‌رودان، هورمزد رسام، باستان‌شناس بریتانیایی آسوری‌تبار، استوانهٔ سفالین موسوم به کوروش کبیر را یافت که شامل نوشته‌هایی به خط میخی بود. جنس این استوانه از گل رس است، ۲۳ سانتی‌متر طول و ۱۱ سانتی‌متر عرض دارد و دور تا دور آن در حدود ۴۰ خط به زبان آکادی و به خط میخی بابلی نوشته شده‌است. بررسی‌ها نشان داد که نوشته‌های استوانه در سال ۵۳۹ پیش از میلاد مسیح به دستور کورش بزرگ پس از شکست نبونید (بخت‌النصر) و گشوده شدن شهر بابل، نویسانده شده‌، به عنوان سنگ بنای یادبودی در پایه‌های شهر بابل قرار داده شده‌است. در حال حاضر این لوح سفالین استوانه‌ای در بخش «ایران باستان» در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.وددر پایه‌های شهر بابل قرار داده شده بوده است.
کورش دوم، بنیان‌گذار پادشاهی ایران و آغازگر سلسله هخامنشیان، پس از تسخیر بابل، در بابل تاج‌گذاری کرد و اعلام عفو عمومی داد؛ ادیان بومی را آزاد اعلام کرد؛ برای جلب محبت مردم میانرودان (بین‌النهرین)، مردوک که کهن‌ترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخته، او را نیایش کرد و سپاس گفت. او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا بازداشت. او تمامی کسانی را که به اسارت به بابل آورده شده بودند گرد هم آورد و منزلگاه آنها را به ایشان بازگرداند. کورش همچنین قوم یهود را نیز از اسارت و بیگاری در بابل آزاد کرد.به دستور کورش، شرح وقایع و دستورات وی روی یک لوح استوانه‌ای سفالین نگاشته شد به عنوان سنگ بنای یادبودی در پایه‌های شهر بابل قرار گرفت
این سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته می‌شود و در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد. بدلی از این منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود. 
دراین لوح استوانه‌ای، کورش پس از معرفی خود و دودمانش و شرح مختصر فتح بابل، می‌گوید که تمام دستاوردهایش را با کمک و رضایت مردوک خدای بابلی به انجام رسانده‌ است. وی سپس بیان می‌کند که چگونه آرامش و صلح را برای مردم بابل و کشور سومر به ارمغان آورده، و پیکر خدایانی که نبونید از نیایشگاه‌های مختلف برداشته و در بابل گردآوری کرده بوده را به نیایشگاه‌های اصلی آنها در میان‌رودان و غرب ایران برگردانده است. پس از آن، کورش می‌گوید که چگونه نیایشگاه‌های ویران‌شده را از نو ساخته و مردمی را که اسیر پادشاه‌های بابل بودند به میهن‌شان برگردانده است. در این نوشته اشاره‌ی مستقیمی به آزادی قوم یهود از اسارت بابلیان نشده، اما با مطالعه و پژوهش منابع تاریخی مشخص شده است که آزادی یهودیان بخشی از سیاست کورش پس از فتح بابل بوده است.
 
 
 
برگردان بخشی از متن این منشور چنین است:
 
خط ۲۰: من کورش‌ام، پادشاه جهان، پادشاه بزرگ، شاه توانمند و برحق، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهارسوی (جهان).
خط ۲۱: پسر کمبوجیه، پادشاه بزرگ، پادشاه اَنشان، نوه‌ی کورش، پادشاه بزرگ، پادشاه اَنشان، نبیره‌ی چیش‌پیش، پادشاه بزرگ، پادشاه اَنشان،
خط ۲۲: از دودمانی که همیشه پادشاه بودند؛ (من کسی هستم) که مردوک و نبو (خدایان بابل) فرمانروایی‌اش را گرامی می‌دارند، و با خرسندی قلبی پادشاهی‌اش را خواستارند. آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم،
خط ۲۳: در میان شادی و پایکوبی در کاخ شاهی (بابل) به تخت نشستم. مردوک، خدای بزرگ، اراده کرد که قلب من شرسار از عشق برای بابل باشد، و من هر روز او (مردوک) را نیایش کردم.
خط ۲۴: ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم ترس و رنج بر مردم کشور سومر و اکد وارد آید.
خط ۲۵: من برای برقراری صلح در بابل و (سایر) شهرهای مقدس این کشور سخت کوشیدم. در مورد اهالی بابل که او (نبونید) آنها را به بیگاری گماشته بود، این (بیگاری) اراده‌ی خدایان و درخور مردم نبود. 
خط ۲۶: من به اضطراب آنان پایان دادم و آنها را از بیگاری رهانیدم. مردوک، خدای بزرگ، از کردار (نیک) من خشنود شد،
خط ۲۷: و برکت و مهربانی‌اش را به من ارزانی داشت، هم به من که او را می‌ستایم، هم به کمبوجیه که فرزند من است، هم به همه سپاهیان من
خط ۲۸: ما همگی در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم،
خط ۲۹: همه شاهان جهان، از دریای بالا تا دریای پایین، و شاهان چادرنشین سرزمین‌های باختری، همه آنها،
خط ۳۰: خراج سنگین برای من آوردند و در بابل بر پای من بوسه زدند
خط ۳۱: از نینوا، آشور و شوش، اکد، اشنونا، زَمبان، مه‌تورنا و دِیر تا منطقه گوتیان و شهرهای مقدس آن سوی دجله، آنچه که ویران شده بود را از نو ساختم و نیایشگاه‌هایی را که برای سالها ویران مانده بودند بازسازی کردم،
خط ۳۲: و پیکره‌های خدایانی را (که در بابل جمع شده بود) به نیایشگاه‌های خود بازگرداندم. من (همچنین) تمام ساکنین پیشین این شهرها را گردآوردم و به سرزمین‌های خود بازگرداندم.
خط ۳۳: همچنین به دستور مردوک، خدای بزرگ، پیکره‌ی خدایان سومر و اکد را که نبونید با خشمگین ساختن خدای خدایان به بابل آورده بود، به شادی و خرمی به نیایشگاه‌های خودشان بازگرداندم 
خط ۳۴: باشد که این خدایان هر روز از بِل و نبو (نام ۲ خدا) بخواهند که
خط ۳۵ برای زندگانی بلند و ازدیاد برکت من دعا کنند. باشد که (این خدایان) به خدای من، مردوک، بگویند: «کوروش، پادشاهی که تو را گرامی می‌دارد، و پسرش کمبوجیه (را از یاد مبر).
خط ۳۶: مردم بابل پادشاهی مرا گرامی داشتند، و من صلح و آرامش را در این سرزمین برقرار ساختم.

comment نظرات ()
اقتصاد در عصر هخامنشیان
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳

نویسنده: اسدی،علیرضا

نشریه: تاریخ » رشد آموزش تاریخ » زمستان 1390 - شماره 45

(8 صفحه - از 10 تا 17)


comment نظرات ()
سند افتخار ایران زمین ( کتیبه شاپور اول ساسانی)
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳

کتیبه پهلوی کعبه زرتشت که تا کنون از لحاظ کمیت و کیفیت بزرگترین و مهمترین سند و کتیبه پهلوی ساسانی و بمنزله یک صفحه درخشان و غیرقابل انکار تاریخ شاپور اول و کشور گشائی او و حدود و ثغور کشور پهناور ایران ساسانی میباشد.این کتیبه نشان پر افتخار ایران زمین است.کعبه زرتشت که نگاهبان این اعتبار و سند پرارج و بهاست و کتیبه به سه خط پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی و یونانی بر بدنه آن کنده شده یک بنای چهارگوش ساده و در عین حال زیبا و باهیمنه ایست که دوازده متر ارتفاع دارد و از شانزده ردیف سنگهای گران وزن مرمرنما در فاصله چهل و شش متری کوه مقدس حاجی آباد برابر آرامگاه ابدی شاهنشاهان هخامنشی و در همان دوران بنا گردیده که فکر حمل چنین سنگهای عظیم الجثه ئی انسان را مات و مبهوت میسازد. 

 

راجع باینکه کعبه زرتشت برای چه منظوری بنا گردیده اقوال و عقاید مختلف است بعضی آنرا مقبره و پاره ئی جایگاه آتش مقدس و دسته ئی محل نگاهداری کتاب مقدس اوستا و پرچمهای سلطنتی دانسته اند. برای آشنایی بیشتر هم وطنانم ترجمه فارسی این کتیبه را آورده ام.

ترجمه فارسی کتیبه کعبه زرتشت:

1- من ،بغ مزدیسن ، شاپور شاهان شاه ایران و انیران که چهر از ایزدان (دارد)،پور بغ مزدیسن ،اردشیر ،شاهان شاه ایران که چهر از ایزدان (دارد)،نوه بغ بابک ، شاه ایرانشهر ،فرمانروا هستم و (در اختیار)دارم شهر: پارس ، پارت،میشان ،اسورستان ، نودشرگان،ارابایه،آذربایجان ،ارمنیه  

2-ورجان ،سیگان،اران،بلاسگان تا فراز کوه قاف و الانان در،کوه پدشخوار،ماد،گرگان،مرو،تاکاش، سغدو مرز چاچستان و از آن سوی دریای مزون شهر و شهر (تصرف شده)را پیروز شاپور نام کردم و (دیگری را)هرمزد-اردشیر نام کردم.

3-واین چند شهر و شهریار و فرماندار،همه از سوی ما به باجگذاری و انقیاد درآمده ئندو هنگامیکه نخست به شهریاری رسیدم گردیانوس قیصر از همه روم ، گوت و ژرمن شهر ،نیرو گرد آوری کرد و به اسورستان علیه ایرانشهر و ما آمد و در مرز اسورستان در مشیگ ، پادرزم (و)رزمی بزرگ بود. گردیانوس  

4-قیصر کشته شد.نیروی رومیان نابود شد و رومیان فیلیپوس را قیصر کردند و فیلیپوس قیصر به التماس نزد ما آمد وپانصد هزار دینار (بعنوان) خونبها به ما داد(و) باجگذار شد وما ازاینروی مشیگ را به پیروز 

شاپور نام کردیم قیصر بار دیگر پیمان شکنی کرد (و)ارمنیه را تباه کرد و ما بر رومیان شهر تاختیم و شصت هزار نیروی رومیان در بالس 

5- کشته شد،و شهر اسوریه و هر آنچه پیرامون شهر اسوریه بود همه سوخت ویران و غارت شد و در همان زمان از رومیان گرفته شد ،دژ و شهرستان (های ):شهرستان انت با همه پیرامون آن ،بیرت اروپان با همه پیرامون آن، بیرت اسپورکان با همه پیرامون آن ،شهرستان سوریه با همه پیرامون آن،شهرستان بالس با همه پیرامون آن ، شهرستان منبج

6-با همه پیرامون آن ، شهرستان حلب با همه پیرامون آن ، شهرستان قنسرین با همه پیرامون آن ، شهرستان افامیه با همه پیرامون آن ،شهرستان رفنیوس با همه پیرامون آن ،شهرستان زوما با همه پیرامون آن،شهرستان اورنا با همه پیرامون آن ، شهرستان کنداروس با همه پیرامون آن ، شهرستان ارمناژ با همه پیرامون آن ، شهرستان سلوکیه با همه پیرامون آن ، شهرستان انطاکیه 

7-با همه پیرامون آن ، شهرستان کروس با همه پیرامون آن ، شهرستان سلو کیه دیگر با همه پیرامون آن ، شهرستان اسکندریه با همه پیرامون 

آن،شهرستان نکوپولیس با همه پیرامون آن ، شهرستان سیژر با همه پیرامون آن ، شهرستان حمات با همه پیرامون آن ، شهرستان ارستون با همه پیرامون آن ، شهرستان دیکور با همه پیرامون آن ، شهرستان دورا با همه پیرامون آن ، شهرستان دولوخ با همه

8-پیرامون آن ،شهرستان قرقیسیه با همه پیرامون آن ، شهرستان ژرمن با همه پیرامون آن ، شهرستان بتنان با همه پیرامون آن ، شهرستان خانر و همه پیرامون آن ،در کپدوکیه شهرستان ستل با همه پیرامون آن ، شهرستان دومان با همه پیرامون آن ، شهرستان ارانگیلیه با همه پیرامون آن ، شهرستان سوش با همه پیرامون آن ، شهرستان شود با همه پیرامون آن ، شهرستان فرات با همه پیرامون آن ،

9-شهرستانها با همه پیرامونهای آنها سی و هفت . در جنگ سوم هنگامیکه مابر حران و رها تاختیم و حران و رها محاصره شد والریانوس قیصر بر علیه ما آمد و با او بود از شهر ژرمنیه ،از شهر رتیه ، از شهر نوریک ، از شهر داکیه ،از شهر پانونیه ،از شهر موسیه ،از شهر ایستر ،از شهر اسپانیا ، از شهر افریقیه ، از شهر تراکیه ،

10-از شهر بوتونیه ، از شهر آسیا ، از شهر پمفیلیه ، از شهر اسوریه ،از شهر لوکنیه ،از شهر گلاتیه ، از شهر لیسیه ، از شهر کیلیکیه ،از شهر کپدوکیه ، از شهر فریجیه ، از شهر سوریه ، از شهر فنیقیه ، از شهر یهودیه ، از شهر اربایه ، ازشهر موران ، از شهر ژرمنیه ، از شهر رودس ، از شهر اسروین ، از

11-میانرودان ، نیرو هفتاد هزار و در نزدیکی رها و حران با والریانوس قیصر نبردی بزرگ درگرفت و ما خود با دست خویش والریانوس قیصر را اسیر کردیم و دیگران را (اعم از) رئیس گارد ، سناتورها و افسران و هر آن کس که سالار سپاه بود اسیر کردیم و آنها به پارس برده شدندو شهر سوریه ، شهر کیلیکیه و شهر کپدوکیه 

12-سوخت، ویران و غارت شد و در آن جنگ از رومیان گرفته شد شهر اسکندریه و شهرستان کت ایسوس با همه پیرامون آن ، شهرستان شمیشاط با همه پیرامون آن ،شهرستان کرتریه با همه پیرامون آن ،شهرستان ایگا با همه پیرامون آن ، شهرستان ماماستیه با همه پیرامون آن ،شهرستان مالوس با همه پیرامون آن ، شهرستان ادانا با همه پیرامون آن ،شهرستان طرسوس 

13-با همه پیرامون آن ، شهرستان زفیرون با همه پیرامون آن ، شهرستان سباستیه با همه پیرامون آن ، شهرستان کرکوس با همه پیرامون آن ، شهرستان انازربوس با همه پیرامون آن ،شهرستان کستابالا با همه پیرامون آن ، شهرستان نرونیاس با همه پیرامون آن ، شهرستان فلاویاس با همه پیرامون آن ،شهرستان اپیفانیه با همه پیرامون آن ،

14-شهرستان کیلاندروس با همه پیرامون آن ، شهرستان انه مورین با همه پیرامون آن ، شهرستان سالینوس با همه پیرامون آن ، شهرستان میون پولیس با همه پیرامون آن ، شهرستان انطاکیه با همه پیرامون آن ، شهرستان سرتیاب با همه پیرامون آن ، شهرستان موستن پولیس با همه پیرامون آن ، شهرستان تویانا با همه پیرامون آن ، شهرستان قیصریه با همه پیرامون آن ، شهرستان کومانایا 

15-با همه پیرامون آن ، شهرستان کوبستریه با همه پیرامون آن ، شهرستان سبستیه با همه پیرامون آن ، شهرستان بیرت با همه پیرامون آن ، شهرستان راکوندیه با همه پیرامون آن ، شهرستان لارندیه با همه پیرامون آن ، شهرستان ایکونیه با همه پیرامون آن ، شهرستان ها با همه پیرامون آنها همگی سی

شش ، و مردم کشور رومیان و انیران 

16-به اسارت کوچانده شدند؛اندر ایرانشهر؛اندر پارس ، پارت ،خوزستان ، اسورستان و شهر به شهر دیگر که ما و پدر و نیاکان و پیشینیان (مارا) دستگرد بود ، در آنجا مستقر شدند و ما در پی بسیاری شهرهای دیگر نیز بودیم و بسیار نام(آوری) و دلیری کردیم که ایدر ننوشتیم ؛اما این چند مورد را از این روی فرمودیم نوشتن که هر آنکس که پس از ما باشد

17- این نام (آوری) دلیری و فرمانروائی مارا بدانند واز آنجائی که ایزدان اینگونه ما را دستگرد کردند (نیز)به پشتیبانی ایزدان این چند شهر را خواستیم و بدست آوردیم از اینروی ما نیز شهر به شهر (برای آنها) بسیار آتش بهرام برپا کردیم و برای مغمردان بسیار کرفگی کردیم و ایزدان را نیایشی بزرگ کردیم و نیز در این جا بنابراین کتیبه برپا کردیم : آتشی به نام خسرو شاپور،

18-برای روان و دوام ناممان ، آتشی به نام خسرو آذر-ناهید برای روان و دوام نام دخترمان آذر-ناهید شاهبانوان شاهبانو؛آتشی به نام خسرو هرمزد – اردشیر برای و دوام نام پسرمان هرمزد –اردشیر شاه بزرگ ارمنیه ؛آتشی دیگر به نام خسرو شاپور برای روان و دوام نام پسرمان شاپور میشان شاه

 

19- آتشی به نام خسرو نرسی برای روان و دوام نام پسرمان نرسی آزاده مزداپرست شاه هند،سگستان و تورستان تا کناره دریا؛ و آنچه که (ما)به این آتش (اختصاص) دادیم و هر آنچه که بعنوان آئین وضع شد ،نیز بدین ترتیب همه (آنها)برپادخشیر نوشته شد و از آن جمله یکهزار گوسفندیکساله از محل اضافه درآمد مطابق آئین بود و ما به آتشان (اختصاص)دادیم؛ما فرمان دادیم که برای روان ما در مورد آنها اینگونه عمل شود :روز 

20-به روز یک گوسفند یکساله ، یک گریو و پنج هوفن نان ، چهار پاس می ، برای روان ساسان خدای بابک شاه و شاپور شاه بابکان و اردشیر شاهان شاه ؛خورانزیم شهر شاهبانو؛آذر – ناهید شاهبانوان شاهبانو ؛دینگ شاهبانو ؛ بهرام گیلانشاه ؛ شاپور میشان شاه ؛ هرمزد اردشیر شاه بزرگ ارمنیه ؛ نرسی سگان شاه ؛شاپور دخت 

21-سگان شاهبانوِ؛چشمگ بانو؛پیروز شاهزاده؛مرود بانو، مادر شاپور شاهان شاه؛ نرسی شاهزاده ؛ رودخت شاهدخت دخترانوشگ ؛ورازدخت شاهبانوی استخریاد، دختر خورانزیم و هرمزدگ پسر شاه ارمنیه ؛ هرمزد و هرمزدگ، اودابخت و بهرام ، شاپور، پیروز، پسران میشان شاه؛ شاپور دخت ، دختر میشان شاه و

22- هرمزد دخت ، دختر سگان شاه ، یک گوسفند 

یکساله ، یک گریو و پنج هوفن نان، چهار پاس می؛ و آن گوسفندان یکساله ای که در آنجا باقی میمانند ، تا زمانی که بپایند ،برای آن روان هائی که ما فرمان دادیم روان ( آنها را) یشتن و در آنجا نوشته شده است ، کسانی که در فرمانروایی بابک شاه بوده اند : ساسان اورسیگان ؛ فرگ فرگان ؛ بهرامبادهورگان؛ اسپورگ اسپورگان ؛ پوهرگ مردینگان ؛ زیاگ نوید بند؛

23-شاپور بیژنگان؛ شاپور مهروزنگان ؛ کسانی که در فرمانروایی اردشیر شاهان شاه بوده اند : ساتاروپ ، شاه ابرینه ؛ اردشیر، شاه مرو؛ اردشیر ، شاه کرمان ؛اردشیر سگان شاه ؛ دینگ ، مادر بابک شاه ؛ رودگ، مادر اردشیر شاهان شاه ؛ دینگ بابکان، شاهبانوان شاهبانو؛ اردشیر بیدخشن ؛ بابک هزاربد؛ دیهن وراز؛ ساسان ، فرمانروای اندیجان ؛ پیروز قارن؛

24-گوگ قارن ؛ ابورسام اردشیر فر ؛ گیلمان  دماوندی رخش سپاهبد؛ مرد دبیر بد؛ بابک نوید بد؛ پاچهر وسپورگان ؛ ویفر فرگان ؛ مهر خواشت بریگان ؛ هومفر یاد ماد یگانبد؛ دیران زینبد؛ چهرگ دادور؛وردان آخوربد؛مهرگ توسرگان؛ زیاگ زبرگان؛سگبوس نخجیربد؛ خودوگ گرستبد؛ژاهین می دار؛کسانی که در فرمانروائی ما بودند : اردشیر ، شاه نوشردگان ؛ 

25-شاه کرمان ؛ دینگ ، شاهبانوی میشان دستگرد شاپور ؛ هامازاسب ؛ شاه ورجان ،شاهزاده بلاش بابکان ؛ شاهزاده ساسان که (اراده) پریگان را داشت ، شاهزاده ساسان دیگر که (اراده) کدوگان را داشت ،شاهزاده نرسی پیروزان ، شاهزاده نرسی شاپوران ، شاپور بیدخش ؛ بابک هزاربد ، پیروز اسب بد ؛ اردشیر وراز ، اردشیر سورن ؛ نرسی فرمانروای اندیجان ،

26-اردشیر قارن ؛ بهنام فرمدار ؛ فریاگ ؛ شهرب وه اندیوگ ؛ سریدوی شاه موست ، اردشیر اردشیر شنوم ، پاچهر تهم شاپور ؛اردشیر، شهرب گویمان ، چشمگ نیو شاپور ، بهنام شاپور شنوم ، تیر مهر ؛ دژبد شهر گرد ، زیاگ نویدبد ، اردوان دماوندی ؛ ویندفرن اوگان ، رزمژوی و پابش

27-پیروز شاپور شمبیدگان ، ورزن ، شهرب جی ، کردسرو بیدخش ، بابک ویسپورگان ، بلاش سلوگان ،یزد باد ، اندرزبد شاهبانوان ، بابک شمشسر دار ، نرسی شهرب ریند ، تیانگ ، شهرب همدان ، وربد پرسته بد ، ژوی مرد رستگان ، اردشیر ویفرگان ، ابرسام شاپور ،دریگان سالار ، نرسی برّگان ،شاپور نرسیگان ؛ نرسی

28-گرستبد، هرمزددبیربد ؛ نادوگ زندان بان ؛ بابک 

دربد ، پاسفل پاسفلگان ، ابد خش پسر دژ بد ، کرتیر هیربد ، رستگ ، شهرب وه اردشیر ، اردشیر پسر بیدخش ، مهر خواشت گنجور ، شاپور فرمدار ، ارشتاد ، دبیر ویژه مهران ، ساسان ساسانان ، شبستان <بد> ، ویروی بازار بد ؛ اردشیر ، شهرب نیریز ؛ بغداد ورد بدان ؛ کرتیر اردوان <-ان> ؛ زروانداد بندگان ،

29- وینار ساسانان ،مانزگ شبستان <بد >،ساسان دادور، وردان ناشپدگان ؛ وردگ گراز بد ؛ در مجموع برای هر یک ، یک گوسفند یکساله ، یک گریو و پنج هوفن نان ، چهار پاس می . اکنون همانگونه که ما در مورد امور و اعمال مربوط به ایزدان می کوشیم و دستگرد ایزدان هستیم و به یاری ایزدان این چند شهر را خواستیم و بدست آوردیم ، نام آوری و دلیری کردیم ، او نیز که پس از ما باشد و فرخ باشد او نیز در مورد امور و

30-اعمال مربوط به ایزدان بکوشند تا ایزد < ان نیز با او > یار شوند و < او را > یار شوند و < او را > دستگرد کنند . این دستنوشته من هرمزد دبیر پسر شیلگ دبیر است .این جمله آخر در متن اشکانی  فقط نوشته شده است .                    


comment نظرات ()
مجلات تاریخی برای ارسال مقاله
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳

از آنجایی که دانشجویان تاریخ برای فرستادن مقالات خود به مجلات مختلف تاریخی احتیاج مبرمی با آدرس، نام، گرند علمی و آدرس الکترونیکی این مجلات داشتند، به درخواست شما عزیزان این جدول را آوردیم. این جدول شامل اطلاعات مجلات معتبری است که در زمینه تاریخ فعالیت می کنند و دانشجویان عزیز می توانند مقالات خود را برای چاپ به آدرس الکترونیکی آنان ارسال کنند.

 

پست الکترونیک

شماره تماس

سردبیر

رتبه علمی

نام فصلنامه

ردیف

Buhg.mag@gmail.com

2296986-0584

دکتر امیر اکبری

علمی - پژوهشی

پژوهشنامه تاریخ(دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد)

1

Faslnameh.tarikh@gmail.com

08663231020 داخلی 184

دکتر امیر تیمور رفیعی

علمی - پژوهشی

فصلنامه تاریخ (دانشگاه آزاد محلات)

2

p.d.tarikh@gmail.com

behnamfar@ut.ac.ir

09125347720

دکتر محمد حسن بهنام فر

علمی - تخصصی

پژوهش در تاریخ(دانشگاه تهران)

3

faslnameh@yahoo.com

0251- 2910105

دکتر حسین مفتخری

علمی - پژوهشی

تاریخ اسلام(دانشگاه باقرالعلوم)

4

jhic@at.ac.ir

02161117318

دکتر احمد بادکوبه هزاره

علمی - پژوهشی

تاریخ تمدن اسلام

5

tarikh@qabas.net

02512113479

مهدی پیشوایی

علمی - تخصصی

تاریخ در آیینه پژوهش

6

 

02166747815

احمد شرفخانی

فرهنگی ـ تحقیقی ـ اجتماعی و تاریخی

وقف میراث جاویدان

7

a_tarikh@noornet.net

2927750-0251

دکتر حسن زندیه

علمی - تخصصی

نامه تاریخ پژوهان

8

is_pajoohesh@ihssr.ac.ir

66497561-021

دکتر سید جمال موسوی

 

اسلام پژوهی

9

nh_studies@nazar.ws

44336182-021

علی محمد طرفداری

 

بررسی های نوین تاریخی

10

jihs@ut.ac.ir

02188993016

دکتر محمد باقری

علمی - پژوهشی

تاریخ علم

11

Daftar-e-majale@litr.ui.ac.ir

03117933097

دکتر حسین میرجعفری

علمی - پژوهشی

پژوهشهای تاریخی(دانشگاه اصفهان)

12

tarikhpezhoohi@yahoo.com

05118796824

دکتر ابوالقاسم نوعی

علمی - خبری

تاریخ پژوهی (دانشگاه فردوسی مشهد)

13

Nameh_baharestan@majlislib.org

0216953224

نادر مطلبی کاشانی

مطالعات و تحقیقات نسخه های خطی

نامه بهارستان(مجلس شورای اسلامی)

14

info@iichs.org

02122003469

موسی فقیه حقانی

تخصصی

تاریخ معاصر ایران

15

farnameh@persianacademy.ir

02188642339

احمد سمیعی(گیلانی)

علمی - پژوهشی

نامه فرهنگستان

16

ganjineh@nlai.ir

02126403098

دکتر سعید رضایی شریف آبادی

علمی - پژوهشی

گنجینه اسناد(مجلس شورای اسلامی)

17

info@ishistory.ir

02126403007

دکتر علیمحمد ولوی

علمی - پژوهشی

پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ

18

pazhuhesh@qabas.net

02512113480

مرتضی صانعی

علمی - تخصصی

پژوهش

19

webmaster@alzahra.ac.ir

02188058908

دکتر علیمحمد ولوی

علمی - پژوهشی

تاریخ اسلام و ایران(دانشگاه الزهراء)

20

Nh_studies@nazar.ws

02144336182

علی محمد طرفداری

تخصصی

بررسیهای نوین تاریخی

21

majalat@yahoo.com

05412445989

دکتر الهیار خلعتبری

تخصصی

پژوهش های تاریخی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)

22

matin@ri-khomeini.ac.ir

0216955731

سید محمد موسوی بجنوردی

علمی - پژوهشی

متین(پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی)

23

moskuya@gmail.com

02133743012

دکتر الهیار خلعتبری

تخصصی

مسکویه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری)

24

faslnameh@ir-psri-com

02122040891

هدایت اله بهبودی

تخصصی

مطالعات تاریخی(موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی)

25

sokhantarikh@miu.ac.ir

02517110632

دکتر محمد رضا بارانی

علمی - تخصصی

سخن تاریخ(مجتمع آموزش عالی آمام خمینی)

26

shiitestudies@shistu.org

02512804655

رضا مودب

علمی - پژوهشی

شیعه شناسی

27

arannews@yahoo.com

04116561163

حسن گلی

تحقیقی - مطالعاتی

آران

28

faslnameh@pte.ac.ir

02188676861

دکتر علیمحمد ولوی

علمی - پژوهشی

مطالعات تاریخ اسلام(پژوهشکده تاریخ اسلام)

29

Iranhisrory@sbu.ac.ir

02129902449

دکتر عطاءاله حسنی

علمی - پژوهشی

تاریخ ایران(دانشگاه شهید بهشتی)

30

jhss@ut.ac.ir

02166969072

دکتر منصور صفت گل

علمی - پژوهشی

پژوهشهای علوم تاریخی(دانشگاه تهران)

31

his.studies@ihcs.ac.ir

02188046891 داخلی 348

دکتر پروین ترکمنی آذر

علمی - پژوهشی

جستارهای تاریخی(فرهنگ سابق)

32

socialhis.studies@ihcs.ac.ir

02188046891 داخلی 264

دکتر شهرام یوسفی فر

علمی - پژوهشی

تحقیقات تاریخ اجتماعی

33

history@hfr.ir

02122805324

دکتر شهرام یوسفی فر

علمی - ترویجی

تاریخ روابط خارجی

34

jme@tums.ac.ir

021 66419661

دکتر باقر لاریجانی

علمی - پژوهشی

اخلاق و تاریخ پزشکی

35

Ketabemah.tarikh@gmail.com

02166496977

دکتر حبیب اله اسماعیلی

ماهنامه تخصصی نقد و بررسی کتاب

تاریخ و جغرافیا

36

hiq@bou.ac.ir

02512910105

دکتر محسن الویری

علمی - تخصصی

تاریخ اسلام

37

ccir@list.ru

 

ابوذر ابراهیمی ترکمان

ویژه نامه اسلام و مسلمانان در روسیه

فرهنگ روس

38

vakilianahmad@yahoo.com

 

سید احمد وکیلیان

فرهنگی - اجتماعی

فرهنگ مردم

39

webmaster@alzahra.ac.ir

02188058908

دکتر علیمحمد ولوی

علمی - پژوهشی

تاریخ نگاری و تاریخنگری(دانشگاه الزهراء)

40

submit@jws.ir

88058926، (داخلی 2080) 9-88044051 (021)

دکتر خدیجه سفیری

علمی - پژوهشی

مطالعات زنان(دانشگاه الزهرا)

41

ghanavat@um.ac.ir

05118834909

دکتر اصغر منتظرالقائم

علمی - پژوهشی

تاریخ و تمدن(دانشگاه فردوسی مشهد)

42

 

info@zamane.info

1-88970840 (021)

علی رمضانی

تخصصی

ماهنامه زمانه

43

yad@bonyadtarikh.com

02122541900

ابوالفضل شکوری

تخصصی

یاد(بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران)

44

e-tarikh@yahoo.com

6613189 (0511)

دکتر عباس علی تفضلی

علمی - پژوهشی

فقه و تاریخ تمدن(دانشگاه آزاد مشهد)

45

T.tamadon@ikiu.ir

8371327-8371366

دکتر هادی عالم زاده

علمی ــ تخصصی

مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی(دانشگاه قزوین)

46

 


comment نظرات ()
به پرشین بلاگ خوش آمدید
نویسنده : پرشین بلاگ - ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
comment نظرات ()