هوتانه

وبلاگ تخصصی تاریخ ایران باستان

نقش برجسته پهلوان موسی خمیس گرزدین وند پهلوان اول ایران اوایل دوره قاجاریه
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٤


comment نظرات ()
پهلوان خمیس شه میر ریاست ایل ملکشاهی اواخر دوره صفویه، دوره افشاریه و دوره زندیه
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٤

پهلوان خمیس شه میر ریاست ایل ملکشاهی دوره صفویه


comment نظرات ()
حاج فرامرز اسدی ریاست ایل ملکشاهی و حاکم استان ایلام پشتکوه
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٤

حاج فرامرز اسدی ریاست ایل ملکشاهی و حاکم استان ایلام پشتکوه


comment نظرات ()
اسناد معتبر بزرگان ایل ملکشاهی
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٤

 سند حاج فرامرز اسدی فرزند توشمال اسد ریاست ایل ملکشاهی

سند رسمی توشمال فرامرز فرزند توشمال اسد ریاست ایل ملکشاهی به تاریخ سال 1344 هجری قمری بربابر با سال 1304 خورشیدی که در آن از شهر ارکواز نام برده شده است.

 

سند رسمی عالیجاه مجدت همراه توشمال حاج فرامرز اسدی ریاست ایل ملکشاهی

سند رسمی عالیجاه مجدت همراه توشمال حاج فرامرز اسدی یه سال 1365 هجری قمری برابر با سال 1324 خورشیدی

 

سند رسمی توشمال اسد پدر حاج فرامرز اسدی ریاست ایل ملکشاهی

سند رسمی توشمال داراب خان پدر توشمال اسد و پدر بزرگ توشمال حاج فرامرز اسدی ریاست ایل ملکشاهی به سال 1269 هجری قمری

 

حکمیت حاج فرامرز اسدی  ریاست ایل ملکشاهی در میان بزرگان ایل ملخطاوی استان ایلام

حکمیت حاج فرامرز اسدی ریاست ایل ملکشاهی در میان بزرگان ایل ملخطاوی استان ایلام به سال 1338 هجری قمری

 

 


comment نظرات ()
آرامگاه حاج فرامرز اسدی ریاست ایل ملکشاهی و حاکم استان ایلام پشتکوه
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٤

آرامگاه حاج فرامرز اسدی ریاست ایل ملکشاهی و حاکم استان ایلام پشتکوه


comment نظرات ()