هوتانه

وبلاگ تخصصی تاریخ ایران باستان

» هه‌لپه‌رکه‌ی (رقص کوردی)، از افسانه تا واقعیت :: ۱۳٩٦/٦/۱٧
» فتح نامۀ ایل ملکشاهی :: ۱۳٩٦/٦/۱٧
» کتاب کورش و پانته‌آ: شکوه عشق و عصمت :: ۱۳٩٦/٦/۱٧
» کتاب فرهنگ تطبیقی گویش کردی ایلامی با زبان ایرانی میانه :: ۱۳٩٦/٦/۱٧
» تاریخچه و پیشینۀ سیاسی و اجتماعی ایل ملکشاهی :: ۱۳٩٦/٦/۱٧
» اقتصاد تجاری و اقتصاد کشاورزی هخامنشیان پس از داریوش بزرگ :: ۱۳٩٦/٦/۱٧
» اقتصاد در عصر هخامنشیان :: ۱۳٩٦/٦/۱٧
» بررسی اجمالی اسناد تاریخی پهلوان موسی خمیس ریاست ایل ملکشاهی :: ۱۳٩٦/٦/۱٧
» مردم شناسی تاریخی ایل کلهر :: ۱۳٩٦/٦/۱٧
» شخصیة تاریخیة کردیة بهلوان موسی خمیس :: ۱۳٩٦/٦/۱٧
» پهلوان موسی خمیس پهلوان نامدار کورد :: ۱۳٩٦/٦/۱٧
» حاج فرامرز اسدی (الحاج فرامرز اسدی) :: ۱۳٩٦/٦/۱٧
» مقاله اللغة الکردیة الفیلیة (الکردیة الایلامیة) :: ۱۳٩٦/٦/۱٧
» آیین چمری؛ آیین سنتی در عزای بزرگان :: ۱۳٩٦/٦/۱٧
» زبان کوردی بازمانده زبان مادها :: ۱۳٩٦/٦/۱٧
» نگاهی به الفبا و رسم الخط کردی ایلامی :: ۱۳٩٦/٦/۱٧
» نقش ایل ملکشاهی در جنگ های ایران و عثمانی؛ نویسنده علیرضا اسدی :: ۱۳٩٤/۱/٢٥
» حکم عالی شاهانه به پهلوان موسی خمیس جد حاج فرامرز اسدی ریاست ایل ملکشاهی :: ۱۳٩۳/۱٢/٩
» ساختار یکسان گویش کرمانجی و کردی ایلامی؛ نویسنده علیرضا اسدی :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٥
» مقاله زبان کوردی بازمانده زبان مادها؛ نویسنده علیرضا اسدی :: ۱۳٩۳/۸/٢۳
» شهدای ایل ملکشاهی :: ۱۳٩۳/٥/۳٠
» رؤسای ایل های کرد :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» تاریخچه و پیشینۀ سیاسی و اجتماعی ایل ملکشاهی؛ نویسنده علیرضا اسدی :: ۱۳٩۳/٥/۱٧
» تحلیل مردم شناختی مراسم عروسی سنتی و نمادهای آن در ایل ملکشاهی :: ۱۳٩۳/٥/۱٧
» اسناد فتح نامه ایل ملکشاهی پهلوان موسی خمیس گرزدین وند و حاج فرامرز اسدی :: ۱۳٩۳/٤/۸
» نقش برجسته پهلوان موسی خمیس گرزدین وند پهلوان اول ایران اوایل دوره قاجاریه :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» پهلوان خمیس شه میر ریاست ایل ملکشاهی اواخر دوره صفویه، دوره افشاریه و دوره زندیه :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» حاج فرامرز اسدی ریاست ایل ملکشاهی و حاکم استان ایلام پشتکوه :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» اسناد معتبر بزرگان ایل ملکشاهی :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» آرامگاه حاج فرامرز اسدی ریاست ایل ملکشاهی و حاکم استان ایلام پشتکوه :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» اشعاری از مرحوم حمدالله گرگی زاده در وصف پیروزی ایل ملکشاهی بر امپراتوری عثمانی :: ۱۳٩۳/٢/۸
» سپاس از برادر و شاعر لر زبان آقای غلامعباس ریاحی به خاطر شعر ایل بزرگ ملکشاهی :: ۱۳٩۳/٢/۳
» اشعاری در ارتباط با آزادگی و آزادی طلبی رستم پهلوان اساطیری ایران :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» جوانمردی و پاکدامنی شاپور ذوالاکتاق از نگاه مورخین رومی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» کتاب کورش و پانته آ - شکوه عشق و عصمت :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» شهبانو رتبامه :: ۱۳٩٢/۸/۱٠
» رتستونا شهبانوی ایران زمین :: ۱۳٩٢/۸/۱٠
» پل چینود :: ۱۳٩٢/۸/٤
» گردآفرید :: ۱۳٩٢/۸/٢
» اشعار حماسی در ارتباط با فتح نامه ایل ملکشاهی و بریدن گوش سپاهیان عثمانی :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» فتح نامه نیاکان حاج فرامرز اسدی و ایل ملکشاهی به پاس غلبه بر امپراتوری عثمانی :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» کورش شاه چهار گوشۀ جهان :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» انسان نئاندرتال و انسان امروزی :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» زنان نامدار تاریخ ایران باستان :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» یادی از مرحوم استاد دکتر عزیزالله بیات :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» تصریح دانیال پیامبر و جبرئیل بر ذوالقرنین بودن کورش کبیر در 2600 سال پیش :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» کورش ذوالقرنین و سریال حریم سلطان :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» کورش کبیر در تورات :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» دینگ ( ملکۀ ملکه ها ) :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» سورنا سردار بزرگ ایران زمین :: ۱۳٩٢/٥/٩
» تابلوی کورش و پانته آ :: ۱۳٩٢/٥/۸
» اظهار نظر فلوگل خاور شناس آلمانی در رابطه با کورش کبیر :: ۱۳٩٢/۳/۸
» لیست پایان نامه های تاریخ ایران قبل از اسلام چند سال اخیر :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» نام های ایرانی برای فرزندان پسر و دختر :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» فیلم سیصد دروغی شرم آور :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» کتیبه حرمسرادر تخت جمشید(DPF) :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» کتاب فرهنگ تطبیقی گویش کردی ایلامی با زبان ایرانی میانه(پهلوی اشکانی وپهلوی ساسا :: ۱۳٩٢/۱/٥
» کتیبه خشایار شا در وان ترکیه :: ۱۳٩٢/۱/٥
» منشور حقوق بشر کورش بزرگ :: ۱۳٩٢/۱/۳
» اقتصاد در عصر هخامنشیان :: ۱۳٩٢/۱/۳
» سند افتخار ایران زمین ( کتیبه شاپور اول ساسانی) :: ۱۳٩٢/۱/۳
» مجلات تاریخی برای ارسال مقاله :: ۱۳٩٢/۱/۳
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٢/۱/۳