هوتانه

وبلاگ تخصصی تاریخ ایران باستان

پهلوان موسی خمیس پهلوان نامدار کورد
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٦/۱٧

عنوان مقاله: پهلوان موسی خمیس پهلوان نامدار کورد. ماهنامه علمی-تحلیلی ژیوار، سال هشتم، شماره 27، خرداد و تیرماه 1395/ کوردی و فارسی، صص 34-37

نویسنده: علیرضا اسدی

تصویر پایین: استاندار محترم کردستان آقای عبدالمحمد زاهدی


چکیده ای از مقدمه این مقاله: ورزش پهلوانی در کردستان ریشه در فرهنگ این مردمان آزادۀ آزاده نژاد دارد و امثال پهلوان نادر سنندجی، پهلوان حسین گلزار کرمانشاهی و پهلوان عزیزخان رحمانی کردستانی را پرورانده است. این بار نگاهی داریم به تاریخچه زندگی یکی دیگر از این پهلوانان و سرداران کرد که سال ها ریاست ایل کرد ملکشاهی و سرداری سپاه ایران در مقابل تجاوزات سپاهیان امپراتوری عثمانی به سرزمین کردستان را بر عهده داشته است؛ آری سخن از پهلوان موسی خمیس گرزدین وند است. روزها می آیند و می روند، ابرها فرو می ریزند و شیران نیز پیر می شوند. من یقین دارم اگر همین امروز پنجره روحم را به سوی افقِ عشق باز کنم هرگز با پرنده ها همسفر نخواهم شد، اگر پهلوانانی چون تو کنارم باشند آسمان را در دفترم می توانم جای دهم. اگر تو با من آواز بخوانی همه رودخانه ها و زورخانه های خاموش به نظاره می ایستند. روزها می آیند و می روند، گویا تو به زبان کوه های چک موسی (ارتفاعاتی در مهران مرز ایران و عراق که به نام این پهلوان کرد نامگذاری شده است) و ویژدَروَن (دره ای در ملکشاهی و جایگاه بسیاری از مبارزات ایل کرد ملکشاهی با عثمانی ها) تکلم می کنی، در میان مردمان ساده و بی آلایش کرد ملکشاهی که روزگار از تو اُبهتی ساخت و تو بودی که قهرمانانه حیای چشمانت را قاطی پهلوانی و شجاعت کردی...

http://www.jaaar.com/archive/Jiwar

 

عنوان مقاله: پهلوان موسی خمیس پهلوان نامدار کورد. ماهنامه علمی-تحلیلی ژیوار، سال هشتم، شماره 27، خرداد و تیرماه 1395/ کوردی و فارسی، صص 34-37

نویسنده: علیرضا اسدی

تصویر پایین: استاندار محترم کردستان آقای عبدالمحمد زاهدی 


چکیده ای از مقدمه این مقاله: ورزش پهلوانی در کردستان ریشه در فرهنگ این مردمان آزادۀ آزاده نژاد دارد و امثال پهلوان نادر سنندجی، پهلوان حسین گلزار کرمانشاهی و پهلوان عزیزخان رحمانی کردستانی را پرورانده است. این بار نگاهی داریم به تاریخچه زندگی یکی دیگر از این پهلوانان و سرداران کرد که سال ها ریاست ایل کرد ملکشاهی و سرداری سپاه ایران در مقابل تجاوزات سپاهیان امپراتوری عثمانی به سرزمین کردستان را بر عهده داشته است؛ آری سخن از پهلوان موسی خمیس گرزدین وند است. روزها می آیند و می روند، ابرها فرو می ریزند و شیران نیز پیر می شوند. من یقین دارم اگر همین امروز پنجره روحم را به سوی افقِ عشق باز کنم هرگز با پرنده ها همسفر نخواهم شد، اگر پهلوانانی چون تو کنارم باشند آسمان را در دفترم می توانم جای دهم. اگر تو با من آواز بخوانی همه رودخانه ها و زورخانه های خاموش به نظاره می ایستند. روزها می آیند و می روند، گویا تو به زبان کوه های چک موسی (ارتفاعاتی در مهران مرز ایران و عراق که به نام این پهلوان کرد نامگذاری شده است) و ویژدَروَن (دره ای در ملکشاهی و جایگاه بسیاری از مبارزات ایل کرد ملکشاهی با عثمانی ها) تکلم می کنی، در میان مردمان ساده و بی آلایش کرد ملکشاهی که روزگار از تو اُبهتی ساخت و تو بودی که قهرمانانه حیای چشمانت را قاطی پهلوانی و شجاعت کردی...

http://www.jaaar.com/archive/Jiwar


comment نظرات ()