هوتانه

وبلاگ تخصصی تاریخ ایران باستان

زنان نامدار تاریخ ایران باستان
نویسنده : علیرضا اسدی - ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢۸

 

کاساندانه :پس از شاهنشاه بزرگ ایران زمین - کورش کبیر- او نخسین شخصیت قدرتمند کشور ایران بوده است . کاساندان تحت نام ملکه ٢٨ کشور آسیایی در کنار همسرش کورش بزرگ حکمرانی میکرده است . مورخین یونانی ( گسنفون ) از اوبا نیکی و بزرگ منشی یاد کرده است .

 

آرتمیز : نخسیتن و تنها زن دریاسالار جهان تا به امروز . او به سال ۴٨٠ پیش از میلاد به مقام دریاسالاری ارتش شاهنشاهی خشیارشا رسید و در نبرد ایران و یونان ارتش شاهنشاهی ایران را از مرزهای دریایی هدایت می کرد . تاریخ نویسان یونان او را در زیبایی ، برجستگی و متانت سرآمد همه زنان آن روزگار نامیده اند.آرتمیس نیز درست می باشد .

 

پروشات(پریسا): ملکه ی قدرتمند داریوش دوم و اردشیر دوم هخامنشی. بسیار دلیر ، باهوش ، زیبا و سیاستمداری چیره دست که بیشتر سیاست های شاهنشاهی هخامنشی در زمان دو پادشاه فوق الذکر توسط او صورت می گرفت.

 

 آتوسا : دختر کورش کبیر و ملکه بیش از ٢٨ کشور آسیایی در زمان شاهنشاهی داریوش. هرودوت پدر تاریخ از وی به نام شهبانوی داریوش بزرگ یاد کرده است و آتوسا را چندین بار در لشگرکشی ها داریوش یاور فکری و روحی داریوش دانسته است . چند نبرد و لشگر کشی مهم تاریخی ایران به گفته هرودوت به فرمان ملکه آتوسا صورت گرفته است .

 

آریاتس : یکی از سرداران مبارز هخامنشی ایران در سالهای پیش از میلاد . مورخین یونانی در چند جا نامی کوتاه از وی به میان آورده اند.

 

پوران دخت : شاهنشاه ایران در زمان ساسانی . وی زنی بود که بر بیش از ١٠ کشور آسیایی پادشاهی میکرد .او پس از اردشیر شیرویه به عنوان بیست و پنجمین پادشاه ساسانی بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست و فرامانروایی نمود.

 

شیرین : شاهزاده ارمنی . ارمنستان یکی از شهرستان های کوچک ایران بود و شاه ارمنستان زیر نظر شاهنشاه ایران . خسرو پرویز و شیرین حماسه ای از خود ساختند که همیشه در تاریخ ماندگار ماند . شیرین از خسرو ۴ فرزند به نامهای نستور ، شهریار ، فرود و مردانشاه بدنیا آورد که هر چهار فرزند وی در زندان کشته شدند .

 

گردیه : بانوی جنگجوی ایرانی . او خواهر بهرام چوبین بود . فردوسی بزرگ از او به عنوان همسرخسروپرویز یاد کرده که در چند نبردها در کنار شاهنشاه قرار داشته است و دلاوری بسیاری از خود نشان داده است .

 

آذرآناهید : ملکه ملکه های امپراتوری ایران در زمان شاهنشاهی شاپور یکم بنیانگذار سلسله ساسانی . نام این ملکه بزرگ و اقدامات دولتی او در قلمرو ایران در کتیبه های کعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و او را ستایش کرده است .

 

آزرمی دخت : شاهنشاه زن ایرانی در سال ۶٣١ میلادی . او دختر خسرو پرویز بود که پس از” گشتاسب بنده” بر چندین کشور آسیایی پادشاهی کرد . آذرمیدخت سی و دومین پادشاه ساسانی بود . واژه این نام به چم ( معنی) پیر نشدنی و همیشه جوان است.

 

 دینگ(ملکه ی ملکه ها): همسر یزدگرد دوم شاهنشاه ساسانی و مادر هرمز سوم (سلطنت: 457-459میلادی) پادشاه ایران از دودمان ساسانیان بود. دینگ زنی قدرتمند بود و به هنگام پادشاهی کوتاه هرمز فرزندش فرمانروای پایتخت یا بخشی از آن بود.

 

 

 

  


comment نظرات ()