رتستونا شهبانوی ایران زمین

با برسی الواح کشف شده در تخت جمشید در خزانه ی دربار نخت جمشید به نام این شهبانو بیشتر برخورد می کنیم.

1- رتستونا ( ستون ارته) به معنای دختری که پایدار کننده نظم هستی است. این نام در یونانی به (ارتیستونه) برگردانده شده است. او سوگلی بی چون و چرای داریوش بزرگ بود که دختر کورش کبیر به حساب می آمد. رتستونا خواهر کوچکتر شهبانو آتوسا بود.

/ 0 نظر / 35 بازدید