/ 4 نظر / 58 بازدید
معصومه

خداوند روح بلند حاج فرامرز اسدی را قرین رحمت قرار دهد.

بهروز اشرفیان

[گل]

منیره بزرگی

روحشون شاد

شاهو سنه

زوحش شاد و قرین رحمت الهی باد.