فیلم سیصد دروغی شرم آور

اولین باری که فیلم سیصد را نگاه کردم تا چند روز از شدت ناراحتی نخوابیدم. حس احترام به گذشته پر افتخار ایران و فرهنگ با فر و شکوه این سرزمین اهورایی لحظه ای رهایم نمی کرد. برای همین بر خود واجب می دانم به عنوان یک تحصیلکرده تاریخ ایران باستان که درس های بسیاری از محضر اساتید بزرگ ایران زمین مرحوم استاد دکتر عزیزالله بیات ، استاد دکتر روزبه زرین کوب ، استاد رضا شعبانی و ... فرا گرفته ام واندوخته های ناچیز ذهنی خودم ذهن هم وطنانم را روشن بسازم. در صحنه هایی از فیلم زنان ایرانی به صورت برهنه و شرم آوری نشان داده می شوند ؛کدام چشم بینایی تا کنون زن ایرانی را بر روی سنگ نگاره های ایران باستان برهنه نشان داده است؟ هرودوت ، توسیدید، کسنفون و ... که نماد مورخان غربی می باشند همیشه ودر همه جا از شرم وحیای زنان ایرانی و تعصب مردان ایرانی گفته اند پس چگونه است که فیلم سازان غربی به خود اجازه می دهند که چنین مهملاتی را سرهم کنند؟ در صحنه های گوناگون فیلم خشایار شا شاه نکوروی وزیبا اندام ایرانی به صورت غولی سیاه چرده به نمایش در می آید ! مگر همین مورخان غربی بارها وبارها ننوشته اند و در جای جای تاریخ ثبت نشده است که خشایار شا از زیباترین مردان روزگار بوده است. کدام عقل سلیم باور می کند سپاه نیرومند ایران که در این جنگ پیروز مندانه دوبار آتن مرکز یونان را تصرف کرد و خبر پیروزی از سوی پیکی به اردوان عموی خشایار شا که جانشین وی در ایران بود نوشته شد وجشنی به همین مناسبت در ایران برگزار شد در برابر سیصد نفر اینگونه ناتوان باشد و سپاه یونان که از ترس به جزیره دیگر پناه برده بود چگونه توانست سپاه هخامنشی را شکست دهد. خود عدد سیصد دروغی دیگر است تا آنجا که در تاریخ نوشته شده است تعداد سپاه لیونیداس شاه اسپارت سه هزار نفر بوده است و از تنگه باریکی محافظت می کرده اند. شلاق زدن خشایار شا بر رود هلسپونت دروغ دیگر از این دست است مگر نه این که در دین زرتشتی آب مقدس شمرده می شد و حتی انداختن آب دهان در درون آب گناه شمرده می شد پس چگونه فیلم سازان غربی اینگونه دروغ می گویند. دروغهایی از این دست در فیلم فراوان دیده می شود و جای بسی تأسف برای فیلم سازان و کارگردانان ما که ناتوان از ساخت فیلمی در رابطه با تاریخ ایران باستانند. 

 

/ 2 نظر / 40 بازدید
غزل

مطالبتان بسیار زیباست.

[گل] عالیست ممنون