کتاب کورش و پانته آ - شکوه عشق و عصمت

جلدکتاب کورش و پانته آ - شکوه عشق و عصمت

بدون تردید یکی از محبوبترین افراد و یکی از نوابغ مسلم تاریخ کورش کبیر بنیان گذار شاهنشاهی هخامنشی است، که در اندک زمانی با تلاش وکیاست و ارادۀ قابل تقدیری بساط حکومت های ظالم و خونخوار آن عصر را یکی بعد از دیگری بر چید و شاهنشاهی آریایی نژاد ایرانی را بنیاد نهاد.

شاهنشاهی هخامنشی بیش از دو قرن سیادت و سروری جهان شناخته شده آن روزگار را برای خود حفظ نمود. در قلمرو عظیمی که از رود سند تا دریای مدیترانه بسط داشت و شامل اقوام و ملل متنوع و نژادهای مختلف بود فرمانروایی مطلق داشت. این شاهنشاهی عاقبت به دست اسکندر مقدونی و مقدونیان نیمه وحشی که چشم طمع به ذخایر و ثروت های هخامنشیان داشت منقرض گردید.

با این حال، از اهمیت شاهنشاهی هخامنشی، و به خصوص مؤسس آن، چیزی کاسته نشد، چه شخصیت برجسته و حسن تدبیر وکفایت و مقام معنوی کورش کبیر از همه جهت محرز و مسلم است وکورش صاحب جمیع خصایلی بود که مردان خدا و بزرگان تاریخ داشته اند و یکی از نمونه های کامل مردان بزرگ روزگار و مایۀ مباهات و سربلندی ما ایرانیان است. همین بس که در 1100 سال بعد از زندگی او ، در قرآن مجید آیاتی به این بزرگ مرد ایران زمین اختصاص یافته است و ذوالقرنین قرآن اشاره به وی دارد. در تورات نیز با افتخار از این مرد خدا ذکر شده و حتی پیامبران بنی اسرائیل او را مسیح موعود دانسته اند.

رفتار جوانمردانۀ او با یهودیان پس از فتح بابل و نوشتن منشور آزادی - استوانه کورش –  و دادن آزادی به همه توابعش از جمله اقدامات درخشان وی محسوب می شود. از خصلت های کورش کبیر فعالیت وکوشش فوق العاده و عدم اعتنا به جشن و سرور و راحتی یا وسایل ناز و نعمت و جمع مال و ثروت است. منظور غایی اش از جد و جهاد مداوم این بود که به مقصود خود برسد، و منتها در اجرای نقشه هایش هیچ گاه از اصول جوانمردی و انصاف و مروت عدول نکرد. در تمامی مبارزه هایش همیشه پیروز بود و چون به عنوان یک فاتح وارد شهرها می شد بر خلاف فاتحان پیشین که همه جا را به خاک و خون می کشیدند و نوامیس مردم را به اسارت و کنیزی می بردند، او در مدت سی سال سلطنتش هرگز دست به چنین اقداماتی نزد؛ بلکه به عکس سعی و کوششش در آبادانی و نجات بیچارگان و مظلومان بود.

 از مهم ترین خصوصیات اخلاقی کورش کبیر، علاقه و محبتی است که به قوام خانواده داشته است. وفاداری او به همسرش کاساندانه زبانزد بود. باری او بیش از یک همسر اختیار نکرد و پس از وفات همسرش نیز به او وفادار ماند.

 در این کتاب یکی از زیباترین داستانهای عاشقانه ایرانی که مایۀ مباهات هر ایرانی خواهد بود آمده است. داستان کورش و پانته آ که در حقیقت داستان عشق پانته آ به همسرش آبراداتس و عشق کورش به همسرش کاساندانه است. حقیقتی تاریخی که در هنگام نبردهای کورش علیه حکومت های دیکتاتوری بابل و لیدی روی داد و عشق پانته آ به همسرش زبانزد گشت و نسل به نسل در کوی و برزن نقل محافل شد . چه شبهایی که مادران ایرانی این داستان زیبا را برای آرامش کودکانشان می گفتند و نام پانته آ را بر فرزندان دخترشان می نهادند به امید آنکه دخترانشان همانند وی پاکدامن و عفیف زندگی کنند.

یک قرن بعد از مرگ کورش کبیر، گسنفن یونانی این داستان زیبا را با سایر اقدامات و خصوصیات اخلاقی کورش در کتاب سیروپدی خویش به رشته تحریر درآورد تا برای همیشه در تاریخ جاودانه گردد. متأسفانه این داستان عاشقانه و البته حقیقت تاریخی آنچنان که باید موشکافی نشده و داستانهای عاشقانه اقوام بیگانه همانند در بین عموم مردم رواج پیدا کرده است.

بنابراین به عنوان یک دانش آموخته تاریخ ایران باستان بر خود لازم دانستم این کتاب را به رشته تحریر درآورم . منبع اصلی برای تألیف این کتاب ، کتاب سیروپدی( کورش نامه) گسنفن مورخ نامی یونانی در 400 قبل از میلاد است که با وجود بعضی اشتباهات تاریخی به زیبایی نوشته شده است. بنده برای رفع این اشتباهات از مآخذ دیگری استفاده نمودم و سعی کردم که نوشته هایم با کمترین اشتباهات تاریخی همراه باشد .

متأسفانه اغلب رمان های تاریخی نوشته شده در ارتباط با تاریخ سرزمین مان ایران به دلیل دخالت دادن نظرات شخصی و تحریف وقایع تاریخی ، از بار علمی چندانی برخوردار نیستند و وقایع تاریخی فدای احساسات شخصی گردیده است. در این کتاب سعی شده است که تمامی رویدادها و اتفاقات براساس نص صحیح متون قدیمی و مآخذ دست اول نوشته شود. همچنین در جاهایی از کتاب از تخیل خود بهره برده ام تا جایی که حقیقت تاریخی دستخوش تحریف نگردد. نام اشخاص و مکان ها نیز بر طبق کهن ترین متون و سنگ نوشته ها تحریر گردیده است. امیدوارم این رمان تاریخی که زیبایی عشق و عصمت و هیجان نبرد علیه بیگانگان را در بر دارد، مورد قبول واقع گردد.

این کتاب به شمارگان 2000جلد، توسط انتشارات جوهر حیات به چاپ خواهد رسید و در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

 

/ 2 نظر / 59 بازدید
مهرداد

درود بر شما استاد گرامی

maria

با سپاس از مطالب بی نظیرتان و آرزوی موفقیت در ادامه راه پربارتان.