# والیه_منتی

تحلیل مردم شناختی مراسم عروسی سنتی و نمادهای آن در ایل ملکشاهی

ده‌سم بشکێ نه پایه‌م، باوه‌م بمرێ نه دایه‌م سەرچاوە: مانگنامەی کوشک والیه منتی-فوق لیسانس مردم شناسی و مدرس دانشگاه   اشاره، قسمت اول با ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 172 بازدید